Knihovna php mysql

Z Varhoo
Přejít na: navigace, hledání

Jednoduchá knihovna na zpracování dotazů mysql obsažená ve frameworku PHP/Vlašský ořech

<?php
global $__mysql;
  class db extends mysql {
}
class mysql {
 var $error = array();
 var $insertId = NULL;
 private $link;
  function __construct() {
    global $__mysql, $settings;
    
    if($__mysql == NULL) {
      $__mysql = mysql_connect($settings["DB_HOST"],$settings["DB_USER"],$settings["DB_PASS"]);
      if(!$__mysql) die("{$settings["DB_HOST"]} not found");
      mysql_query("SET CHARACTER SET utf8",$__mysql);
      mysql_query("SET NAMES utf8",$__mysql);
      mysql_select_db($settings["DB_NAME"],$__mysql);
    }
    $this->link = $__mysql;
    
    $this->functionArray = array("NOW()");
  }
  function insert($table,$data) {
    
    if(!is_array($data) || empty($table)) {
      return "NOT_DATA";
    }
    
    foreach($data as $key => $col) {
      if(in_array($col,$this->functionArray))
        $set[] = "`{$key}`={$col}" ;
      else {
        $col = mysql_real_escape_string($col);
        $set[] = "`{$key}`='{$col}'" ;
      }
    }
 
    $query = "INSERT INTO `{$table}` SET ".implode(", ",$set);
 
    $this->query($query);
 
    $this->insertId = mysql_insert_id();
 
    return $this->insertId;
  }
  function query($query) {
    $this->query[]=$query;
 
    $result = mysql_query($query,$this->link);
    $this->lastInsertId = mysql_insert_id();
    $error = mysql_error();
     
    if($error!=NULL) {
      $this->error[] = $error;
      $this->log();
      return false;
    }
 
    return $result;
  }
  function log(){
    echo "MySQL Error: ".end($this->error)."\n";
  }
  function lastInsertId() {
    return $this->lastInsertId;
  }
  function update($table, $data, $where = NULL,$limit=1) {
 
    foreach($data as $key => $col) {
      if(in_array($col,$this->functionArray))
        $set[] = "`{$key}`={$col}" ;
      else {
        $col = mysql_real_escape_string($col);
        $set[] = "`{$key}`='{$col}'" ;
      }
    }
 
    if($where != NULL){
      $sql = "UPDATE `{$table}` SET ".implode(", ",$set)." WHERE {$where} LIMIT {$limit}";
    } else {
      $sql = "UPDATE `{$table}` SET ".implode(", ",$set)." ";
    }
 
    return $this->query($sql);
  }
  function queryArray($query, $number = NULL) {
 
    $result = $this->query($query);
    
    if($result) {
      while($row = mysql_fetch_object($result)) {
        $data[] = array_map("stripslashes",(array) $row);
      }
    }
    
    if($number!=NULL)
      return $data[$number-1];
    else
      return $data;
 
  }
  function queryObject($query, $number = NULL) {
 
    $result = $this->query($query);
    $data = array();
    if($result) {
      while($row = mysql_fetch_object($result)) {
        $data[] = array_map("stripslashes",$row);
      }
    }
    if($number!=NULL)
      return $data[$number-1];
    else
      return $data;
 
  }
 

/* ziskání všech řádků z databáze */

   function fetchAll($query) {
    return $this->queryArray($query);
   }

/* získání prvního řádku z databáze */

   function fetchOne($query) {
     return $this->queryArray($query, 1);
   }

}
?>
Osobní nástroje